skip to Main Content

Kosten

De kosten voor het aanbrengen van de muurgedichten zijn sterk afhankelijk van de aard en kwaliteit van de muren. Doorgaans vergen deze een voorbehandeling. Het opbrengen van het gedicht (schilderen, materialen, eventueel steigergebruik) vormt een tweede kostenpost.

De stichting is verplicht auteursrechten te betalen aan de betreffende uitgeverij / dichter. Als een gedicht gereed is, volgt een feestelijke onthulling. Omwonenden, de woningstichting / eigenaar, de voor cultuur verantwoordelijke wethouder en andere direct betrokkenen krijgen hiervoor een uitnodiging. De kosten voor uitnodiging en onthulling weten we bescheiden te houden.

Fondsen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies en donaties, schenkingen en eventuele andere verkrijgingen en baten. De stichting ontving al eens financiële ondersteuning van Stichting Stadsfonds Almelo