skip to Main Content

Stichting Muurgedichten Almelo

Door de realisatie van muurgedichten in Almelo willen wij bewoners en bezoekers in aanraking brengen met poëzie, hen de stad op een andere manier laten beleven en de Almelose binnenstad nog aantrekkelijker maken.

Muurgedichten zijn een verrassende verschijningsvorm van poëzie in de openbare ruimte. Elk gedicht zegt vaak iets over de locatie. Zo ontstaat een verzameling verhalen in dichtvorm. Samen vormen ze een poëtische bloemlezing over Almelo.

Doel
Wij streven naar de realisatie van muurgedichten in Almelo en dan met name in de binnenstad. Op deze manier willen wij bewoners en bezoekers in aanraking brengen met poëzie en hen op een andere manier naar de bewuste plek en daardoor naar de stad laten kijken. De Almelose binnenstad zal door het aanbrengen van muurgedichten nog mooier, cultureler en aantrekkelijker zijn. Een gedicht lezen op straat geeft temidden van de dagelijkse beslommeringen een moment van bezinning of op zijn minst een ogenblik van verrassing en verwondering. Uiteindelijk is het de bedoeling een literaire wandeling door Almelo te realiseren.

Alle beschikbare fondsen komen ten goede aan de realisatie en indien mogelijk het onderhoud van de door ons gerealiseerde muurgedichten.

Website
Deze website is ontworpen door Aandagt.
Voor de inhoud hebben wij dankbaar gebruikgemaakt van het werk van Ernst en Huub Kok, verbonden aan Het Wevershuisje. Geruime tijd hebben zij een eerder aan de muurgedichten gewijde website onderhouden.

KvK-nummer 72014571