skip to Main Content

Realisatie

Voor de realisatie van muurgedichten worden de stichting af en toe muren beschikbaar gesteld van panden van de twee woningcorporaties van Almelo: St. Joseph en Beter Wonen. Wij zijn hen hiervoor bijzonder erkentelijk. Ook particulieren bieden bij gelegenheid een muur aan voor dit doel.

Een aantal muurgedichten is gerealiseerd dankzij ondersteuning (geldelijk of anderszins) van onderstaande bedrijven en fondsen.