skip to Main Content

Huizen in de binnenstad

Huizen in de binnenstad – Willem Wilmink

De keuze voor het tweede muurgedicht, Huizen in de binnenstad van Willem Wilmink, is niet alleen toepasselijk vanwege de titel en het onderwerp, maar ook vanwege de sterke band die Wilmink had met Almelo. Het is in juni 2013 aangebracht in de Holtjesstraat (complex Manchester). Zie ook AAVISIE.

Willem Wilmink (1936 – 2003) werd in Enschede geboren (in de Javastraat) en doorliep het Christelijk Lyceum in Almelo. Hij studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde poëzie in literaire tijdschriften als Maatstaf en Tirade. Vanaf 1970 scheef hij voor tv-programma’s, zoals Klokhuis, de Film van Ome Willem en Sesamstraat. De bijzondere band die Wilmink had met Almelo blijkt ook uit het volgende gedichtje.

Enschede is machtig mooi.
Enschede is machtig mooi.
‘Ja, ons oude Enschede,’ zegt mijn moeder,
‘is bijna net zo mooi als Almelo:
Enschede is machtig mooi.

Wilmink keerde in 1991 terug naar de Javastraat in Enschede, waar hij in 2003 overleed.