skip to Main Content

Leeftocht

Leeftocht – Adriaan van Dis

Op de oostelijke en westelijke zijde van het transformatorstation aan de Krikkengang 28 vinden we twee dichtregels uit Leeftocht van Adriaan van Dis (1946). Realisatie en onthulling: december 2016.
Deze keer viel de keus niet op een gedicht, maar op mooie literaire regels. De stichting vindt ze perfect bij dit rafelige en onvolmaakte, maar toch mooie stukje Almelo passen.

‘Ik ben zo vrij geweest ze uit een volledige zin uit het hoofdstuk “Stijl is een neurose” te hakken’, aldus Suzan Crooijmans, die de regels eigenhandig op het elektriciteitshuisje schilderde. ‘Cogas werkte direct enthousiast mee. Het blijkt een belangrijk huisje voor dit deel van de stad te zijn, dat nog heel lang op deze plek zal blijven staan. Adriaan van Dis gaf direct toestemming om te citeren uit zijn werk.